Η Ελλάδα αντιμέτωπη με μια μείωση της κατασκευαστικής παραγωγής

Τα επαγγέλματα των Κατασκευών και των μηχανικών έχουν υποφέρει μαζικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 2010. Μια απότομη πτώση των κατασκευών έχει ωθήσει πολλές εταιρείες σε πτώχευση ή μεγάλες περικοπές στο εργατικό δυναμικό, για να επιβιώσουν σε ένα στάσιμο οικονομικό περιβάλλον.

Δεδομένα από το 3ο τρίμηνο του 2016, έδειξαν ότι η κατασκευαστική βιομηχανία είναι αδύναμη και αγωνίζεται για ανοδική τάση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ο «δείκτης παραγωγής κατασκευών» για την Ελλάδα, έχει μειωθεί κατά 9,3% για το 1ο εξάμηνο του 2016, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015. Η κατασκευή έχει αρχίσει να μειώνεται από το 2010 και αγωνίζεται να σταθεροποιηθεί. Η συνεχής πτώση έχει επηρεάσει το κόστος των κατασκευαστικών έργων. Ως εκ τούτου, υπήρχε μια ακόμη πτώση στο δεύτερο τρίμηνο για τον «νέο δείκτη κόστους κατασκευής του κτιρίου» κατά 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η μείωση του δείκτη αυτού, ο οποίος μετρά το κόστος που ένας κατασκευαστής ακινήτων, θα επιβαρυνθεί για να κατασκευάσει ένα νέο κτίριο, δεν έχει ακόμη ενθαρρύνει τις κατασκευαστικές εταιρείες για την επιτάχυνση της επενδυτικής τους δραστηριότητας. Αυτή η πτωτική τάση ενισχύεται και από την αναφερόμενη μηνιαία πτώση στις τιμές των υλικών της τάξης του 1,9% για το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2015. Επιπλέον, το κόστος των υπηρεσιών κατασκευής, το οποίο αποτελείται από την εργασία, τις υπηρεσίες του υπεργολάβου κλπ εξαιρουμένων των εξόδων των υλικών, έχει ελαφρώς ενισχυθεί κατά 0,2% για την ίδια περίοδο.

Παρ ‘όλα αυτά, παρόλο που η κατασκευαστική παραγωγή στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατακόρυφα, η οικοδομική δραστηριότητα της Κρήτης ήταν λιγότερο ευάλωτη σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2016 για την ετήσια κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, έδειξε ότι στην οικοδομική δραστηριότητα της Κρήτης, υπήρξε μια πτώση της τάξης του 1,3%, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας που ήταν 9,7% την περίοδο Μαΐου 2015 – Μαΐου 2016 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο Μαΐου του 2014 έως τον Μάιο του 2015. Αυτό ήταν και το καλύτερο αποτέλεσμα μεταξύ των 13 περιφερειών της Ελλάδας.

Πιστεύουμε ότι το πολύμορφοοικονομικό μοντέλο της Κρήτης, το οποίο εμπεριέχει ταυτόχρονα κέρδη από τους τομείς του τουρισμού, των υπηρεσίων και της γεωργίας έχει ελαχιστοποιήσει την επίδραση στη βιομηχανία των τοπικών κατασκευών. Βραχυπρόθεσμα στοιχεία δείχνουν ότι η οικοδομική δραστηριότητα της Κρήτης για την περίοδο 2016-2017 θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, χωρίς σημαντικές απώλειες, λόγω των θετικών επικείμενων επενδύσεων στην τουριστική βιομηχανία. Τα δεδομένα του τουρισμού για το 2016 δείχνουν μια ακόμα καλή χρονιά για την Κρήτη, παρά την αρνητική διεθνή είδηση.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

For Sale