Εξασφάλιση Συνθηκών Άνεσης & Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Νέα Κτίρια

Η αυξανόμενη ζήτηση συνθηκών άνεσης στα σύγχρονα κτίρια, επιβάλλει την ενεργοποίηση των μελετητών, κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του μελλοντικού κτίσματος, στην πρόβλεψη φυσικών μεθόδων συνθηκών άνεσης ώστε να αποφευχθεί η σπάταλη ενέργειας.

Δυο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου και έχουν επιρροή στη σωματική και ψυχική υγειά του ατόμου που παραμένει σ’αυτό, είναι ο φωτισμός και ο αερισμός του.

Η πρόβλεψη φυσικού φωτισμού σ’ένα ακίνητο με 24ωρη λειτουργία, μπορεί να μειώσει έως και 40% την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς μειώνει τις ανάγκες σε τεχνητό φωτισμό αλλά και τα ψυκτικά του φορτία (ανάγκες ψύξης του χώρου). Οι τεχνικές επίτευξης φυσικού φωτισμού επιτυγχάνονται με: ανοίγματα οροφής, φωταγωγούς και αίθρια. Βασικό χαρακτηριστικό των παραπάνω τεχνικών αποτελούν οι υαλοπίνακες (Low-e, θερμοχρωμικοί, φωτοχρωμικοί), οι ανακλαστικές περσίδες και οι φωτοσωλήνες.

Ο σχεδιασμός του κτιρίου με γνώμονα το φυσικό του αερισμό, μπορεί να μειώσει έως και 30% τις ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και το κόστος αγοράς – εγκατάσταση μηχανικών μέσων θέρμανσης και ψύξης του χώρου. Οι τεχνικές επίτευξης φυσικού αερισμού επιτυγχάνονται με: διαμπερή ανοίγματα στο κέλυφος, θυρίδες στο πάνω και κάτω τμήμα των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων και ηλιακές καμινάδες.

construction