Στοιχεία Έργου

Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σε συνεργασία με τον εργολάβο δημοσίων έργων Κάππα Τεχνική Α.Ε., αναλάβαμε τη διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής μέχρι την αποπεράτωση του κτηρίου.

Η επέκταση θεωρείται πολύ σημαντική για την πόλη του Ρεθύμνου, εφόσον χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για την αποπεράτωση του, λόγω νομικών δυσκολιών.

Τώρα στο νέο κτήριο του νοσοκομείου φιλοξενούνται το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το παιδιατρικό και το τμήμα παθολογίας.

Η πολυπλοκότητα του έργου ήταν μεγάλη εφόσον έπρεπε να συνδεθεί με το υφιστάμενο κτήριο που είχε πολλά προβλήματα στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

  • Επέκταση Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
  • Έτος Κατασκευής 2010

Έργα